História
icon
 
Obec

História

Plechotice ležia v západnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 148 m. Najstaršie písomné správy o Plechoticiach sú z roku 1324. Zisťujeme v nich, že v Plechoticiach mal vtedy majetok zeman Ján syn Martina, ktorý však musel časť plechoticekého majetku prepustiť grófovi Dionýzovi, synovi Blažeja. Iná časť plechotického majetku patrila zemanovi Mikulášovi, synovi Václava. Títo zemania mali v Plechoticiach svoje kúrie a názov Plechotíc používali v predikáte. Uvedené skutočnosti dokazujú, že Plechotice okolo roku 1324 boli vyvinutou dedinou.
Uhorské, ale aj pápežské písomnosti zo 14. - 17. storočia uvádzajú názov Plechotíc jednotne v tvare Pelehte, prípadne v malých pravopisných obmenách.

Farnosť Plechotice patrila medzi najstaršie na Zemplíne. Preukázateľne existovala už v 30-tych rokoch 14. storočia. Farský kostol bol zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi. Patrocínium Jána Evanjelistu existovalo až do reformácie do polovice 16. storočia. Súčasný rímskokatolícky kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici a začali ho stavať v prevej polovici 18. storočia a vysvätili ho v roku 1771. Od roku 1441 zo zdanenia vychodí, že v sídlisku žilo dvadsať obývaných sedliackych domov. V 17. storočí plechotické poddanské domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V rokoch 1715 a 1720 žilo v dedine po osem sedliackych domácností. V stredoveku jestvovala pri Plechoticiach aj osada, prípadne dedina s názvom zapísaným v maďarizovanej podobe ako Abram. Tá však zanikla.

V súčasnosti má obec 798 obyvateľov, ktorí žijú v nových i vynovených rodinných domoch. V obci sú 2 bytové domy, ktoré majú po 6 bytov. Väčšina obyvateľov má plynové vykurovanie, od budúceho roka budú domácnosti napojené na miestny vodovod. V obci je ambulancia všeobecného lekára, dvojtriedna základná škola a materská škola s celodennou prevádzkou.

O kultúru sa starajú členovia ochotníckeho divadla J. Borodáča. Ochotnícke divadlo v obci podľa miestnej kroniky sa traduje od roku 1928. Krúžok pravidelne pracuje a zúčastňuje sa okresných, krajských i celonárodných prehliadok.

Miestny šport sa viaže prevažne k futbalu. Mužstvo dospelých hrá I. TRIEDU SEVER ObFZ Trebišov a dorastenecké mužstvo III. ligu VFZ. Pod organizované mužstvo patria aj žiaci. Dievčatá sa viac venujú volejbalu a hádzanej. Za hraciu plochu im slúži už staršie viacúčelové asfaltové ihrisko, ktoré tvorí súčasť športového areálu.

 • Richtári

 • Štefan Acs

 • Ilja Kvasnik

 • Juraj Fudala/Furdala

 • Juraj Mihalčík

 • Andrej Görög

 • Anton Pekáry

 • Jozef Sztankóczy

 • Ján Raáb

 • Jozef Sztankóczy

 • Alexej Mészáros

 • Emil Stankóczy

 • Emil Alexy

 • Herman Klein

 • Ján Pálfi

 • František Bottka

 • Starostovia

 • Ján Harbula

 • Michal Miľko

 • Ondrej Kašník

 • Vládny komisár

 • Ján Žadanský

 • Predsedovia MNV

 • František Lučanský

 • Michal Hrubovský

 • Michal Jančár

 • Juraj Puhky

 • Ján Koščo

 • Ján Vasilčák

 • Pavol Spišák

 • Ján Halapin

 • Ján Múdry

 • Štefan Koščo

 • Ján Kompír

 • Pavol Rusnák

 • Imrich Bartovič

 • Starostovia

 • Magdaléna Spišáková

 • PaedDr. Marek Andráš

 • Ing. Peter Koščo

 • PaedDr. Marek Andráš