plechotice
icon
 
2024

Oznam - vypaľovanie

Zákaz vypaľovania a zakladania ohňov v prírode

viac

Stavanie mája 2024

30. apríla 2024
o 16:30 hod.
pred Obecným úradom

viac

Prerušene distribúcie elektriny

08.apríla 2024 od 08:00 h do 16:30 h
10.apríla 2024 od 08:00 h do 16:30 h

viac

Ochrana lesov

Zákaz vypaľovania
a zakladania ohňov
v prírode

viac

Svetový deň vody 2024

RÚVZ so sídlom v Trebišove pripravuje na deň 22.03.2024 v rámci Svetového dňa vody 2024 akciu zameranú na orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov. Bližšie informácie sa dočítate v prílohe tejto správy.

viac

Oznámenie o dražbe

13.03.2024 o 10,45 hod.
Vstup na dražbu o 10,15 hod.

viac

Odpočet vodomerov

14. - 15.2.2024
Odpočty vodomerov
v obci 
Plechotice

viac

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

... za rok 2023

viac

Predaj živej hydiny

Nosnice, kurčatá, morky.
Dovoz zdarma.
Aj predaj z dvora.

viac

Valentínska kvapka krvi 2024

15.február 2024
8:00 - 11:30
Kultúrny dom Sečovce

viac