plechotice
icon
 
Samospráva

Samospráva

Samospráva je spôsob riadenia určitého celku, keď daný subjekt o aspoň niektorých svojich záležitostiach rozhoduje sám autonómnym spôsobom, teda „spravuje sa sám“. Výhodou samosprávy je, že je bližšie spravovanému subjektu než vonkajšie a centrálne riadenie, a preto by mala byť pri zabezpečovaní lokálnych či záujmovo vymedzených záležitostiach efektívnejšia a lacnejšia.

zdroj: Wikipédia
Starosta obce: PaedDr. Marek Andráš
Zástupca starostu obce: Jaroslav Bič

Poslanci:

Mgr. Martin Hrubovský, oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ
Jaroslav Bič
Ladislav Majerník
Štefan Meglés
Mgr. Lucia Ondová
Stanislav Roman
Ing. Štefan Vereb

Kontrolór obce: Ing. Valéria Antalová
Účtovníčka OcÚ:
Referentka OcÚ: Mgr. Dominika Malčická
Komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení:
Stanislav Roman, predseda
členovia Ladislav Majerník a Ing. Štefan Vereb


Rozdelenie poslaneckých úsekov na volebné obdobie 2022 – 2026
Ladislav Majerník:
Ing. Peter Bartovič č. d. 254 – Ing. Ľuboslav Korbuľák č. d. 32

Štefan Meglés:
Adrián Rusnák č. d. 33 – Radovan Šimko - Viera Žincáková č. d. 69

Stanislav Roman:
Ján Andráš č. d. 72 – Ladislav Rusnák č. d. 103

Mgr. Lucia Ondová:
Štefan Ferjo č. d. 104 – Sabol č. d. 140

Jaroslav Bič:
Ľuboslav Novák č. d. 141 – Ján Spišák č. d. 170

Mgr. Martin Hrubovský:
Ing. Róbert Polák č. d. 171 – bytovka č. d. 200

Ing. Štefan Vereb:
Martin Pálfi č. d. 201 – Angela Koliščáková č. d. 247