plechotice
icon
 
Samospráva

Samospráva

Samospráva je spôsob riadenia určitého celku, keď daný subjekt o aspoň niektorých svojich záležitostiach rozhoduje sám autonómnym spôsobom, teda „spravuje sa sám“. Výhodou samosprávy je, že je bližšie spravovanému subjektu než vonkajšie a centrálne riadenie, a preto by mala byť pri zabezpečovaní lokálnych či záujmovo vymedzených záležitostiach efektívnejšia a lacnejšia.

zdroj: Wikipédia
Starosta obce: Ing. Peter Koščo
Zástupca starostu obce: Jozef Halapin

Poslanci:

Mgr. Martin Hrubovský, oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ
Vladimír Rusnák
Ing. Miloš Štefko
Jaroslav Bič
JUDr. Marek Tkačik PhD.
Jozef Džugan
Kontrolór obce: Ing. Monika Hudačková
Účtovníčka OcÚ: Bc. Henrieta Pančáková
Referentka OcÚ: Lucia Smolíková
Komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení:
JUDr. Marek Tkačik, PhD., predseda
členovia Vladimír Rusnák a Ing. Miloš Štefko

Rozdelenie poslaneckých úsekov na volebné obdobie 2018 – 2022

Úradné hodiny
PO 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
UT 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
ST 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
ŠT 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
PI 08:00 - 12:00  
Jozef Halapin:
Alžbeta Spišáková č. d. 33 – Žinčáková Viera č. d. 69

Marek Tkáčik:
Radovan Šimko č. d. 70 – Ladislav Rusnák č. d. 103

Jozef Džugan:
Helena Bajuszová č. d. 104 – Tomáš Sabol č. d. 140

Jaroslav Bič:
Mária Nováková č. d. 141 – Milan Danko č. d. 172

Vladimír Rusnák:
Katarína Porhinčáková č. d. 173 – bytovka č. d. 200

Martin Hrubovský:
Martin Pálfi č. d. 201 – Angela Koliščáková č. d. 247

Miloš Štefko:
Ing. Peter Bartovič č. d. 253 – Ing. Ľuboslav Korbuľák č. d. 32