Divadelný súbor Janka Borodáča
icon
 
Divadlo

Divadelný súbor Janka Borodáča

pri ZO-ZDOS, Obecnom úrade v Plechoticiach

Kultúrna a osvetová činnosť v obci bola a je spojená s prácou zanietených ochotníkov, ktorí na úkor svojho voľného času a neraz i finančných prostriedkov udržiavajú tradície miestnej ľudovej kultúry a ochotníckeho divadla.
Ochotnícky divadelný súbor v Plechoticiach patrí k najstarším v Trebišovskom okrese. Školská kronika, ktorú v roku 1928 založil miestny učiteľ Viktor Junger uvádza, že prvá ochotnícka divadelná hra bola nacvičená na spestrenie fašiangov v roku 1928. Od roku 1928, keď bola nacvičená prvá divadelná hra, dokonca aj v 40 rokoch neustala činnosť divadelného krúžku a pretrváva dodnes.

Prvá divadelná hra, ktorú nacvičil miestny učiteľ s mládežou bola hra Sedliak zo zlatého dvora. Začiatky boli zložité. Mládenci postavili javisko v škole z bočníc gazdovských vozov. Mládenci zhotovili drevené rámy, dievčence ich obtiahli domácou vrecovinou a učiteľ Štefan Čurila na nich namaľoval aktuálne javiskové prostredie. Jeho nasledovník Andrej Ostrožovič z Trebišova nacvičoval divadelné hry s dospelou i školskou mládežou. Po režiséroch učiteľoch v ich práci pokračovali režiséri spomedzi ochotníkov, ako Jozef Andráš, Mária Pavlíková, Štefan Pálfi, Milan Pálfi a Jozef Novák.

Repertoár hier je blízky dedinskému človeku, rieši jeho problémy, pomáha prekonávať neraz ťažké obdobia života na dedine. O práci divadelného krúžku od jeho založenia, cez oficiálne založenie Divadelného súboru Janka Borodáča pri MKS v Plechoticiach v roku 1961 pod vedením pána Štefana Pálfiho po dnešný deň by sa dala písať celá kronika veselých i smutných príhod, prekážok i povzbudení.

Súbor sa zúčastňoval na okresných a krajských súťažiach v Revúcej a Dobšinej. Štyrikrát sa umiestnil na prvom mieste v krajských súťažiach a postúpil na celoštátne súťaže v Šuranoch a Močenku. Získal mnohé ocenenia za herecké výkony a réžiu.

Medzi najznámejšie divadelné hry plechotických ochotníkov patrili: Rozmarín, Škriatok, Krutohlavci, Pytliakova žena, Kubo, Magda Burčová, Verona, Trasovisko , Záveje, Čachtická pani, Lurdská pastierka, Jozef z Arimatie.

Súbor jestvuje už trištvrte storočia. Táto práca by nebola možná bez pomoci obecného úradu, bez pravidelných dotácií na činnosť divadelného súboru, poskytovania priestorov na nácvik divadelných hier a rôznych kultúrnych vystúpení. V súčasnosti súbor pracuje pod vedením Jozefa Nováka. V úlohe režiséra, scenáristu neraz i herca obetavo každoročne nacvičuje divadelné predstavenia.

Obec Plechotice je jedinou obcou v Trebišovskom okrese, kde divadelný súbor pravidelne pracuje, zúčastňuje sa okresných, krajských i celoštátnych prehliadok a súťaží.