plechotice
icon
 
Farský poriadok

alt : Farsky Poriadok / PDF

OZNAMY: 

Aktuálne:

 Tieto dni sa nesú v znamení modlitieb a rozlúčky so +Jozefom Kardinálom Tomkom. Z tejto príležitosti nám zasiela otec arcibiskup Mons. Bernard Bober niekoľko inštrukcií : Na zvýraznenie spolupatričnosti , že ide o kňaza - biskupa ,kardinála , ktorý pochádza z Košickej Arcidiecézy sa bude : 
1/Zvoniť vo všetkých kostoloch arcidiecézy, aspoň 3 minúty:

štvrtok 11.08.2022 o 11.00 hod. (v čase rozlúčky v Bazilike sv. Petra)

sobota 13.08.2022 o 19.00 hod. (v čase prevezenia telesných ostatkov do Košíc)      

utorok 16.08.2022 o 11.00 hod. (v čase rozlúčky v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach)

2/ Oznámiť veriacim  nasledujúce : Osobná kondolencia je možná podľa priloženého programu.

Pred samotnou svätou omšou v utorok iba do 9.00 hod. Kondolenčná kniha bude umiestnená v zadnej časti katedrály, kde bude možnosť zanechať odkaz. Je možné priniesť kvety a vence, prosíme o zachovanie striedmosti.

Autobusy budú môcť účastníkov priviesť na Autobusovú stanicu. Parkovať musia pri Košickej futbalovej aréne (Pri prachárni 13). Osobné autá môžu parkovať v Parkovacom dome Steel Arény. Je potrebné zabezpečiť si vlastné stoličky na sedenie vonku, kde bude možné sledovať pohrebné obrady na veľkoplošnej obrazovke. Odporúčame mať v autobuse kontaktnú osobu, ktorá zorganizuje ľudí a kontaktuje šoféra autobusu, aby cestujúcich bez zbytočných prestojov vyzdvihol v určenom čase opäť na Autobusovej stanici.

Parkoviská pri Farskom úrade sv. Alžbety a Arcibiskupskom úrade sú vyhradené iba pre pozvaných hostí.

Zároveň vás i vašich veriacich prosím o modlitby za zosnulého pána kardinála.

+ Mons. Bernard Bober

arcibiskup - metropolita

V pondelok 15.8.2022 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V nedeľu je odpustová slávnosť v Malom Ruskove z titulu patróna chrámu : Panny Márie Kráľovnej. V prílohách sú aj aktuálne oznamy. 

Facebookové stránky linky jednotlivých kostolov sú :

Greckokatolícka Farnosť Čeľovce : Gréckokatolícka Farnosť Čeľovce | Facebook
Greckokatolícka farnosť Čeľovce, filiálka Egreš: 
 
                                            Ostávam s pozdravom : Pochválený buď Ježiš Kristus!   
                                   Stanislav Fedor, farár v PlechoticiachFarské Oznamy