plechotice
icon
 
Farský poriadok a oznamy

alt : Farsky Poriadok / PDF

Aktuálne: 

Prvou adventnou nedeľou začína nový liturgický rok . Sviatosť zmierenia vykonaná v adventnom období platí už ako vianočná sv. spoveď. V druhej prílohe zasielam vysluhovanie sviatosti zmierenia po jednotlivých farských kostoloch, kde budeme spovedať viacerí kňazi. Program spovedania je zostavený rím. kat farským úradom zo Sečoviec a máte ho zverejnený v dokumenoch .  Dejiny našej spásy  budeme opäť prežívať v kolobehu času obdobím prípravy na príchod - narodenie Ježiša Krista, Božieho Syna . V plnosti času nám Boh Otec zjavuje svojho Syna . 

 

V prílohách mate zverejnené aktuálne informácie.

Facebookové stránky linky jednotlivých kostolov sú :
Greckokatolícka Farnosť Čeľovce : Gréckokatolícka Farnosť Čeľovce | Facebook
Greckokatolícka farnosť Čeľovce, filiálka Egreš: 
 
                                            Ostávam s pozdravom : Pochválený buď Ježiš Kristus!   
                                   Stanislav Fedor, farár v Plechoticiach


Oznamy

Púť zaľúbených

Pozvanie Saleziánov a Pavlínov pre zaľúbených do Šaštína na Valentínsku púť. 

viac

Spoločenstvo Hnutie
na pomoc
rozvedeným kresťanom

viac

CD Ave Maria
zbor Adoremus

Farnosť Bajerov ponúka CD Ave Maria od speváckeho zboru Adoremus.

viac

staršie oznamy...