plechotice
icon
 
Farský poriadok a oznamy

alt : Farsky Poriadok / PDF

Aktuálne: 

Prvou adventnou nedeľou začína nový liturgický rok . Sviatosť zmierenia vykonaná v adventnom období platí už ako vianočná sv. spoveď. V druhej prílohe zasielam vysluhovanie sviatosti zmierenia po jednotlivých farských kostoloch, kde budeme spovedať viacerí kňazi. Program spovedania je zostavený rím. kat farským úradom zo Sečoviec a máte ho zverejnený v dokumenoch .  Dejiny našej spásy  budeme opäť prežívať v kolobehu času obdobím prípravy na príchod - narodenie Ježiša Krista, Božieho Syna . V plnosti času nám Boh Otec zjavuje svojho Syna . 

 

V prílohách mate zverejnené aktuálne informácie.

Facebookové stránky linky jednotlivých kostolov sú :
Greckokatolícka Farnosť Čeľovce : Gréckokatolícka Farnosť Čeľovce | Facebook
Greckokatolícka farnosť Čeľovce, filiálka Egreš: 
 
                                            Ostávam s pozdravom : Pochválený buď Ježiš Kristus!   
                                   Stanislav Fedor, farár v Plechoticiach


Oznamy

Arcidiecézna púť detí

Obišovce
13.5.2023

viac

Fatimský deň

13.5.2023
Modlitbový deň
detí a mládeže
za pokoj a mier.

viac

Veľkonočný pozdrav 2023

viac

staršie oznamy...