plechotice
icon
 
Farský poriadok

alt : Farsky Poriadok / PDF

OZNAMY: 

Aktuálne:  Každoročne od 18. do 25. januára sa slávi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prikladám informácie aj k týmto modlitbám. Želám Vám  požehnaný nový rok 2022! Prajem veľa Božej milosti , pokoja, zdravia, a  ochrany Panny Márie -  Bohorodičky . Ochranu  pred útokmi zla , pred pochybnosťami o Božej dobrote , a pred pokúšaním sveta, ktorý sa pomíňa.  Nech Vás Pán Boh sprevádza svojou pomocou  pri plnení každodenných povinností, aby ste vždy plnili Božiu vôľu, ktorá je svätá.

Facebookové stránky linky jednotlivých kostolov sú :
Greckokatolícka Farnosť Čeľovce : Gréckokatolícka Farnosť Čeľovce | Facebook
Greckokatolícka farnosť Čeľovce, filiálka Egreš: 
 
                                            Ostávam s pozdravom : Pochválený buď Ježiš Kristus!   
                                   Stanislav Fedor, farár v PlechoticiachFarské Oznamy