plechotice
icon
 
Informačná povinnosť

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Všeobecná informačná povinnosť.
Prehľad všetkých spracovateľských činností, ktoré prevádzkovateľ uskutočňuje a zoznam sprostredkovateľov, ktorí v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje a nie sú zamestnancami prevádzkovateľa.


Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Voľby do NR SR.