plechotice
icon
 
2020

Sčítanie obyvateľov

V prílohe Vám zverejňujeme aktuálne informácie k sčítaniu obyvateľov

viac

Želanie do nového roku

Na prahu nového roka Vám želáme

viac

Informácie o Covid-e okres Trebišov

Prinášame aktuálne informácie o stave v našom okrese o Covid-e 19, ako aj info o možnosti testovania

viac

Používanie zábavnej pyrotechniky - informácia

V prílohe  Vám zverejňujeme informáciu  na tému  „Používanie zábavnej pyrotechniky“ so zameraním na požiarnu bezpečnosť počas Silvestra.

viac

Neprenajímanie trhových miest

V prílohe zverejňujeme usmernenie RUVZ v Trebišove

viac

Možnosť testovania v Trebišove

Hasičský a záchranný zbor od 9. novembra  2020 vo vlastnej réžii prevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov zelených okresov. Odberné miesto je zriadené na  Okresnom riaditeľstve HaZZ – hasičskej stanici v Trebišove, T.G.Masaryka 13. Odbery vykonávajú hasičskí záchranári v čase od 12:00 hod – 20:00 hod. denne  až do odvolania.

viac

Výzva pre občanov

Vyzývame všetkých občanov obce, aby dodržiavali príslušné právne normy 

viac

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2+21

Vďaka samosprávam pokračuje úspešne sčítanie, viac sa dozviete v prílohe

viac

Vylúkové práce na železnici

V dňoch 19. a 20. augusta budú prebiehať práce, ktoré budú mať dopad na vlaky uvedené v prílohe. 

viac

Postup pri návrate z cudzích krajín

V prílohe prinášame čo má urobiť občan pri návrate z cudziny podľa bezpečnosti pre túto krajinu

viac

Vytvorenie účtu

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trebišove žiada občanov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, prídavok na  dieťa a rodičovský príspevok, aby si ich dali poukázať na bankový  účet.

viac

Zrušenie autobusových spojov

ARRIVA Michalovce a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti 

viac

Opatrenia proti COVID - 19

Obec Plechotice na tomto mieste zverejňuje všetky potrebné informácie na ochranu obyvateľstva pred vírusom COVID-19.  Vyhlášky, opatrenia a doporučenia  Úradu verejného zdravotníctva SR, ostatných kompetentných inštitúcií, ale aj samotnej obce  priebežne dopĺňame.

viac

Hľadáme kronikára/kronikárku

Obec Plechotice hľadá kronikára/kronikárku pre našu obec

viac

Výsledky voľby do NR 2020

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020

viac

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

38,72 %

viac

Plán udržateľnosti mobility KSK

Odbor starostlivosti o životné prostredie...

viac