plechotice
icon
 
2020

Sčítanie obyvateľov

V prílohe Vám zverejňujeme aktuálne informácie k sčítaniu obyvateľov

viac

Želanie do nového roku

Na prahu nového roka Vám želáme

viac

Informácie o Covid-e okres Trebišov

Prinášame aktuálne informácie o stave v našom okrese o Covid-e 19, ako aj info o možnosti testovania

viac

Želanie občanom obce

Samozrejme toto želanie patrí aj všetkým ľudom, ktorí otvoria našu stránku. Stojme pri sebe v týchto sviatočných, aj keď neľahkých časoch

viac

Naše folklórne skupiny v televízií

Uvidíte ich na TV - 8, bližšie v prílohe

viac

Používanie zábavnej pyrotechniky - informácia

V prílohe  Vám zverejňujeme informáciu  na tému  „Používanie zábavnej pyrotechniky“ so zameraním na požiarnu bezpečnosť počas Silvestra.

viac

Neprenajímanie trhových miest

V prílohe zverejňujeme usmernenie RUVZ v Trebišove

viac

Možnosť testovania v Trebišove

Hasičský a záchranný zbor od 9. novembra  2020 vo vlastnej réžii prevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov zelených okresov. Odberné miesto je zriadené na  Okresnom riaditeľstve HaZZ – hasičskej stanici v Trebišove, T.G.Masaryka 13. Odbery vykonávajú hasičskí záchranári v čase od 12:00 hod – 20:00 hod. denne  až do odvolania.

viac

Výzva pre občanov

Vyzývame všetkých občanov obce, aby dodržiavali príslušné právne normy 

viac

Poďakovanie za testovania

viac

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2+21

Vďaka samosprávam pokračuje úspešne sčítanie, viac sa dozviete v prílohe

viac

Vylúkové práce na železnici

V dňoch 19. a 20. augusta budú prebiehať práce, ktoré budú mať dopad na vlaky uvedené v prílohe. 

viac

46. ročník futbalového turnaja o " Pohár SNP "

Aj keď nám okolnosti neprajú, 46. ročník futbalového turnaja sa uskutoční. 

viac

Skrášľujeme cintorín

V spolupráci s našim Ružencovým bratstvom sme skrášlili cintorín.  Vymenili sa náhrobné kamene  dvoch duchovných  otcov, ktorí pôsobili a sú pochovaní v Plechoticiach. Administratívne a finančne túto aktivitu  zabezpečilo Ružencové bratstvo  a obec prispela svojou  prácou. Ostáva veriť, že podobné prospešné veci spoločne zrealizujeme aj v budúcnosti.  

viac

Výpis poplachového plánu

V prílohe si môžete pozrieť aké sily a prostriedky HaZZ na vykonanie výjazdu do našej obce možno vyžiadať operačným strediskom na poskytnutie pomoci

viac

Postup pri návrate z cudzích krajín

V prílohe prinášame čo má urobiť občan pri návrate z cudziny podľa bezpečnosti pre túto krajinu

viac

Tentokrát sa do školy tešili

Aj v našej obci po dva a pol mesačnej pauze prišli detí opäť do ZŠ aj MŠ. Podľa ich vlastných slov sa do školy naozaj nefalšovane tešili a keďže opätovný nástup bol spojený s ich sviatkom, nemohli sme na to zabudnúť a obdarovali sme ich. Spoločne veríme, že si školu do konca školského roka užijú, veď "veľké" prázdniny sú blízko.                                                                                                                            Obecný úrad Plechotice úprimne ďakuje rodičom, starým rodičom, učiteľkám, deťom  ale aj  všetkým, ktorí sa zaslúžili o bezproblémové zvládnutie mimoriadnej situácie. Skoro každý si vyskúšal rolu, na ktorú ho bežný život nepripravil. A tak z rodičov boli učitelia...        Všetci si spločne želáme, aby reštart bol úspešný a nevznikol žiadny zdravotný ani iný nezvladnuteľný problém. 

viac

Petang sa už môže hrať...

Všetky potrebné veci k petangu dostanete na obecnom úrade, stačí prísť, mať súpera a hra sa môže začať. V prílohe nájdete aj základné pravidlá na petang. Hrať môžu všetci, najlepšia voľba je to však pre tých skôr narodených.Tak príjemnú zábavu. 

viac

Petangové ihrisko pred dokončením

V čase pretvávajúcej korona krízy sme chceli všetkých, od tých najmenších až po tých vekovo najzrelších, prekvapiť zriadením petangového ihriska pri obnovenom multifunkčnom ihrisku v našej obci. Veríme, že si petang obľúbite ako množstvo ľudí vo Francúzsku, Španielsku, či Taliansku, kde sa petang hrá v parkoch, na námestiach, skrátka všade. Využijte uvoľňovanie bezpečnostných  opatrení pohybom na čerstvom vzduchu aj pri tejto nenáročnej hre pre všetkých. Petangové ihrisko Vám bude plne  k dispozicií od budúceho týždňa.    

viac

Pripomenuli sme si výročie ukončenia II. svetovej vojny

Celý svet oslavoval ukončenie II. svetovej vojny, najhroznejšej epochy celosvetovej histórie ľudstva. Aj v našej obci Plechotice dňa 8.5.2020 miestna organizácia SZPB za účasti starostu obce uskutočnila pietny akt kladenia vencov pri priležítosti 75. výročia ukončenia 2.svetovej vojny. Nezabúdajme na tých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. 

viac

Obmedzenie železničnej dopravy

Vdňoch 29. a 30. apríla 2020 budú vykonavané rekonštrukčné prace a kvôli tomu dôjde k dočasným obmedzeniam

Vectron

viac

Prežívame veľkonočné sviatky neobvykle

Napriek tomu, že okolnosti nedovolia, aby sme tieto sviatky prežívali ako doteraz spoločne, buďme disciplinovaní v dodržiavaní predpísaných nariadení. Dúfajme, že práve kvôli tomu sa budeme môcť o to skôr stretnúť spoločne.   

viac

Dezinfikovali sme verejné priestranstvá

Aj naša obec pristúpila k dezinfikácii verejných priestorov, tam kde je predpokladaný zvýšený pohyb občanov (autobusové zástavky, obchody, park, obecný úrad), aby sme zvýšili našu ochranu pred možnou nákazou. 

viac

Začala rekonštrukcia kultúrneho domu

Po dlhšom období a náročných záverečných rokovaniach sa konečne podarilo začať tak potrebnú rekonštrukciu kultúrneho domu v našej obci. Veríme, že práce nebudú stagnovať kvôli príčinám, ktoré tak depresívne v tomto období  ovplyvňujú všetkých nás (COVID 19) a spoločne sa budeme tešiť z dokončeného diela.  

viac

Osadené mantinely na multifunkčnom ihrisku

Aj keď v súčasnosti prežívame všetci ťažké obdobie a máme tráviť čas v domacom prostredí, veríme že najmä mladšie vekové ročníky poteší správa, že už onedlho budú môcť využívať na plno multifunkčné ihrisko s mantinelmi, ktoré doteraz absentovali. 

viac

Vytvorenie účtu

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trebišove žiada občanov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, prídavok na  dieťa a rodičovský príspevok, aby si ich dali poukázať na bankový  účet.

viac

Zrušenie autobusových spojov

ARRIVA Michalovce a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti 

viac

Opatrenia proti COVID - 19

Obec Plechotice na tomto mieste zverejňuje všetky potrebné informácie na ochranu obyvateľstva pred vírusom COVID-19.  Vyhlášky, opatrenia a doporučenia  Úradu verejného zdravotníctva SR, ostatných kompetentných inštitúcií, ale aj samotnej obce  priebežne dopĺňame.

viac

Hľadáme kronikára/kronikárku

Obec Plechotice hľadá kronikára/kronikárku pre našu obec

viac

Výsledky voľby do NR 2020

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020

viac

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

38,72 %

viac

Plán udržateľnosti mobility KSK

Odbor starostlivosti o životné prostredie...

viac