plechotice
icon
 
2023

Zber elektroodpadu

Zvoz sa uskutoční:
25. 5. 2023
o 9:30 hod.

viac

Vidiečanova Habouka 2023

20. mája 2023, 14:00 hod
Kultúrny dom Plechotice

viac

Stavanie mája 2023

Stavanie mája
pred Obecným úradom
30. apríla 2023
o 16:00 hod.

viac

Ochrana pred požiarmi

* Zákaz vypaľovania suchej trávy, ...

* Zákaz zakladania ohňov v prírode ...

viac

Výzva občanom
ohľadom žúmp

V obci prebieha šetrenie ohľadom nelegálneho vypúšťania žúmp.

viac

22. marec 2023 - Svetový deň vody

RÚVZ so sídlom v Trebišove
bude dňa 22. marca 2023
poskytovať bezplatné orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov
vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových
studní)

viac

Valentínska kvapka krvi

KD Sečovce
15. februára 2023
09:00 - 12:00

viac

Oznam VVaK - odpočet

viac

Výzva občanom obce

Na základe oznámenia zo dňa 13.1.2023. vyzývame občanov obce k dodržiavaniu zákonov uvedených v liste. V prípade zistenia porušenia uvedených zákonov Obecný urad pristúpi k udeleniu sankcii.

viac

Harmonogram zberu
komunálneho odpadu
2023

viac

Oznam VVaK

viac

Vývoz nebezpečného odpadu

Dňa 3.1.2023 sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu v čase od 12:30-13:30 hod. Žiadame občanov, aby v predstihu priniesli nebezpečný odpad pred obecný úrad. 

viac