plechotice
icon
 
2022

Vianočné pastorále

Dovoľujeme si Vás pozvať na VIANOČNÉ pastorále.

viac

Zvoz nefunkčných elektrosporebičov

Zvoz sa uskutoční 13.12.2022 o 9,00 hod. Podrobnejšie informácie v prílohe. 

viac

Kontrola a čistenie komínov

V prílohe Vám zasielame informáciu v súvislosti s vykurovacím obdobím a používaním palivových spotrebičov od Okresného  riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove.

.

viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2023

V prílohe zverejňujeme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023.

viac

Žiadosť o súčinnosť

V súvislosti s požiadavkou o zlepšenie informovanosti na webovej stránke obce, Vám v prílohe zverejňujeme kúpnu zmluvu na silá, ktorá z neznamých dôvodov nebola v čase podpísania zverejnená  a zároveň prosíme občanov, ktorí majú vedomosť o využití predmetu kúpy, aby o tom informovali OcÚ Plechotice. 

viac

Relizované činnosti za posledné roky OcÚ Plechotice

V prílohe Vám prinášame informácie o vykonaných činnostiach  ako aj plány, čo by bolo potrebné v budúcnosti riešiť. 

viac

NsP Trebišov bude opätovne  očkovať

NsP Trebišov oznamuje, že  opätovne začína očkovať. Očkovanie bude vakcínou Comirnaty Original Omicron BA4/5. Očkovanie dospelých bez registrácie – len booster dávka začne v piatok 21.10.2022 a bude prebiehať v čase od 8:30 – 11:30 a 12:30 – 14:30.
Predbežne bude očkovanie každý piatok v uvedenom čase. 

viac

Október, mesiac úcty k starším

V sobotu 8.10.2022 sme sme sa stretli v kultúrnom dome z príležitosti mesiaca úcty k starším. Seniorov nad 6o rokov veku sme si uctili tematickym programom, pohostením a odovzdaním darčekov. Viac v prílohách.  

viac

Začal sa október - mesiac úcty k starším

Ešte v decembri  roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Aj obec Plechotice nezábúda na svojich starších spoluobčanov a aj z tohto dôvodu organizuje        8. októbra  2022 o 16,00 hod. spoločné stretnutie v miestnom kultúrnom dome. Viac v prílohe. 

viac

Výzva cukrovar

V prílohe sa dozviete viac o výzve k cukrovaru, ktorý bol spustený do výroby v Trebišove pred 110 rokmi. 

viac

Zber elektroodpadu

Dňa 8.9.2022 o 9,00 hod. Vám ponúkame možnosť zberu elektroodpadu, viac informácii v prílohe.  

viac

Pľechocicki dobroty 2022

V prílohach sa vraciame k "Pľechocickim dobrotom" a ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o úspešný priebeh tohto podujatia.  

viac

48. ročník futbalového turnaja

V prvú augustovú nedeľu sa uskutoční futbalový turnaj o " Pohár SNP ". Srdečne Vás pozývame na miestne futbalové ihrisko, kde o 14,00 hod. budeme očakávať začiatok úvodného stretnutia. Osobitne pozývame aj deti a mládež pre ktorých budú k dispozicií napr. retiazkový kolotoč a trampolína.  Viac informácií o programe turnaja v prílohe. 

viac

Pozvánka na Pľechocicki dobroty 2022

Srdečne Vás pozývame na Pľechocicki dobroty v nedeľu 31.07.2022 o 14,30 hod. Bližšie informácie v pozvánke. 

viac

Pozvánka na protest

Zverejňujeme pozvánku na protest obcí a miest Zemplína vo Vranove nad Topľou, viac v prílohe. 

viac

Aktívne zálohy ozbrojených síl SR

Personálny úrad OS SR obec poprosil o vyvesenie letáku  na www stránku obecného úradu pre záujemcov o aktívne zálohy (bývalí profesionálny vojaci, policajti,  hasiči ...), viac v prílohe.

 

viac

Certifikát vytriedeného odpadu za rok 2021

V prílohe zverejňujeme  Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území našej obce vytriedené v roku 2021. Certifikát nám zaslala spoločnosť NATUR-PACK, a.s., autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má s našou obcou uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. 

viac

Pozvánka na beh a prechádzku

Obec Čeľovce pozýva všetkých nadšencov rekreačného behu na„Čeľovskú sedmičku & letnú prechádzku“, viac v prílohe

viac

Prerušenie dodávky elektriny 25.5.2022

Vážení občania,
dňa 25.05.2022 (streda) v čase od 9.00 do 12.30 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v časti Plechotíc a to Čeľovská ul. od č. domu 88 – po č. 249, taktiež na ul. Družstevnej č. 249, a na ulici Cintorínskej č. 249. Presné  informácie nájdete v prílohe.

viac

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

V prílohe prinášame viac informácií o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva pre okres Trebišov od 28.4.2022 od 12,00 hod.

viac

Postavíme mája

Vážení občania, srdečne Vás pozývame va Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30.4.2022 o 17,30 hod. pri Obecnom úrade v Plechoticiach. Po dvojročnej prestávke spôsobenej covidom si opäť pripomenieme tradíciu, ktorá zahreje pri srdiečku, najmä ak v akcii uvidíme naše deti z MŠ a ZŠ, deti z folklórnej skupiny Studzenočka a dospelákov z FS Studzenka. Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné stretnutie. 

viac

Prerušenie distribúcie elektriny

V  termíne od 25.04.2022 09:20 do 25.04.2022 11:50 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Sečovská 300 Plechotice, viac v prílohe

viac

Veľkonočné sviatky 2022

Pokojné a láskyplné prežitie sviatkov Veľkej noci prajeme obyvateľom našej obce ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle ...

viac

Oznamy futbalového klubu

V prílohe Vám prinášame aktuálne oznamy

viac

Zvýšené nebezpečensto požiaru

V prílohe zverejňujeme dôležité dokumenty  „Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ pre okres Trebišov v čase od 24.03.2022 – 15:00 hod. – do odvolania a materiál o ochrane lesov.

viac

Svetový deň vody 2022

RÚVZ so sídlom v Trebišove pripravuje na deň 22.03.2022 v rámci Svetového dňa vody 2022 akciu zameranú na orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov. Bližšie informácie sa dočítate v prílohe tejto správy.
Obec Plechotice ponúka občanom aj možnosť, že zabezpečí odnesenie vzorky  na RÚVZ do Trebišova aj donesenie výsledkov na obecný úrad. Ak máte záujem o túto službu,  doneste  vzorku podľa inštrikcií v prílohe na obecný úrad 22.3.2022 do 11,00 hod. 

viac

Poďakovanie

Obec Plechotice ďakuje všetkým občanom, resp. rodinám, ktoré sa zapojili do zbierky pre utečencov z Ukrajiny. Vyzbieraný materiál bol odvezený 4.3.2022 podľa inštrukcií do prechodného zberného skladu, nakoľko nám kompetentné orgány cestu priamo na hranice neodporúčali. Zbierky sa zúčastnilo 24 rodín, čím sme potvrdili, že nám osud ťažko stíhaných Ukrajincov nie je ľahostajný. Nateraz zbierku prerušujeme, nakoľko sú sklady s materiálom plné. V prípade potreby ju opäť vyhlasíme, pričom už dnes vieme usmerniť, že sa už nebude zbierať šatstvo, len trvanlivé potraviny, hygienické potreby a drogéria. 

viac

Obec Plechotice organizuje zbierku pre utečencov z ukrajiny

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, obec Plechotice  vyhlasuje zbierku potravín, oblečenia a hygienických potrieb pre utečencov z Ukrajiny, ktorá sa bude realizovať v priestoroch obecného úradu Plechotice. Občania môžu do zbierky prispieť od pondelka 28. 2. 2022 do 3.3.2022  počas pracovných hodín obecného úradu. Dňa 4.3.2022 plánujeme vyzberané veci dopraviť na hranicu resp. podľa potreby. 

viac

Odpočet vodomerov 14. - 15.2.2022

VVS a.s., závod Trebišov bude dňa 14 -15. 2.2022 vykonávať odpočet vodomerov v našej obci. Prosíme preto všetkých odberateľov aby v tento deň sprístupnili vodomernú šachtu k odpočtu a zatvorili svojich psov.

viac

26.1.2022 očkovanie

Vážení občania,

Týmto Vám oznamujeme, že dňa 26.01.2022 o 10.55 hod. sa v našej obci uskutoční vakcinácia proti Covid-19 pre vopred  prihlásených záujemcov (čo ste urobili do 19.1.2022). Očkovanie sa uskutoční v kultúrnom dome v Plechoticiach.

viac

Očkovanie proti Covid - 19

V prílohe prinášame informácie o možnosti očkovania v našej obci. 

viac