Program hospodárskeho rozvoja <br />a sociálneho rozvoja <br />mesta Trebišov <br />2023 – 2032
icon
 
Úradná tabuľa

Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja
mesta Trebišov
2023 – 2032

Oznámenie
o strategickom dokumente