Certifikát vytriedeného odpadu za rok 2021
icon
 
2022

Certifikát vytriedeného odpadu za rok 2021

V prílohe zverejňujeme  Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území našej obce vytriedené v roku 2021. Certifikát nám zaslala spoločnosť NATUR-PACK, a.s., autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má s našou obcou uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. 
Okrem iných informácií nám napísali:" Ďakujeme Vám a Vašim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu".