Odpočet vodomerov 14. - 15.2.2022
icon
 
2022

Odpočet vodomerov 14. - 15.2.2022

VVS a.s., závod Trebišov bude dňa 14 -15. 2.2022 vykonávať odpočet vodomerov v našej obci. Prosíme preto všetkých odberateľov aby v tento deň sprístupnili vodomernú šachtu k odpočtu a zatvorili svojich psov.
V prípade nesprístupnenia je potrebné nahlásiť stav vodomera na t.č. 056/6712777, alebo e-mailom na  jana.pavlikova@vodarne.eu, v termíne do 15.2.2022. V opačnom prípade Vám bude fakturovaný priemer a zaslaná výzva na sprístupnenie meradla.