Poďakovanie
icon
 
2022

Poďakovanie

Obec Plechotice ďakuje všetkým občanom, resp. rodinám, ktoré sa zapojili do zbierky pre utečencov z Ukrajiny. Vyzbieraný materiál bol odvezený 4.3.2022 podľa inštrukcií do prechodného zberného skladu, nakoľko nám kompetentné orgány cestu priamo na hranice neodporúčali. Zbierky sa zúčastnilo 24 rodín, čím sme potvrdili, že nám osud ťažko stíhaných Ukrajincov nie je ľahostajný. Nateraz zbierku prerušujeme, nakoľko sú sklady s materiálom plné. V prípade potreby ju opäť vyhlasíme, pričom už dnes vieme usmerniť, že sa už nebude zbierať šatstvo, len trvanlivé potraviny, hygienické potreby a drogéria.