Svetový deň vody 2022
icon
 
2022

Svetový deň vody 2022

RÚVZ so sídlom v Trebišove pripravuje na deň 22.03.2022 v rámci Svetového dňa vody 2022 akciu zameranú na orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov. Bližšie informácie sa dočítate v prílohe tejto správy.
Obec Plechotice ponúka občanom aj možnosť, že zabezpečí odnesenie vzorky  na RÚVZ do Trebišova aj donesenie výsledkov na obecný úrad. Ak máte záujem o túto službu,  doneste  vzorku podľa inštrikcií v prílohe na obecný úrad 22.3.2022 do 11,00 hod.