Žiadosť o súčinnosť
icon
 
2022

Žiadosť o súčinnosť

V súvislosti s požiadavkou o zlepšenie informovanosti na webovej stránke obce, Vám v prílohe zverejňujeme kúpnu zmluvu na silá, ktorá z neznamých dôvodov nebola v čase podpísania zverejnená  a zároveň prosíme občanov, ktorí majú vedomosť o využití predmetu kúpy, aby o tom informovali OcÚ Plechotice. 
Zároveň zverejňujeme aj neprekrytú prvú stranu zmluvy na opravu strechy pod označením 10/10/18 z roku 2018, lebo je istá pochybnosť, či je táto zmluva z právného hľadiska správna, keďže také isté označenie má aj predchádzajúca zmluva na rekonštrukciu podlahy v ZŠ pod označením 09/07/18. Záhadou je, ktorá z týchto zmlúv je tá pravá. Obe zmluvy v celku, nájdete na www stránke obce Plechotice v záložke Zmluvy a faktúry ak navolíte zmluvy a rok 2018. 
Ako vec cez čiaru zverejňujeme aj zriaďovacie listiny, ktoré sú podpísané v ten istý deň, tou istou osobou, ale s inou formou hospodárenia. Kto sa aspoň trocha vyzná v legislatíve, vie čo to v konečnom dôsledku pre podpisujúceho  znamená.