Výzva občanom <br />ohľadom žúmp
icon
 
2023

Výzva občanom
ohľadom žúmp

V obci prebieha šetrenie ohľadom nelegálneho vypúšťania žúmp.
Email z OU - odbor živ. prostredia