Oznam VVaK - odpočet
icon
 
2023

Oznam VVaK - odpočet
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov Vás týmto žiada o spoluprácu.

Dňa  7.2.2023 naši odpočtári vykonajú odpočty vodomerov vo Vašej obci.

Preto Vás žiadame, aby ste formou rozhlasu vyzvali odberateľov aby sprístupnili svoje odberne miesta k odpočtu

-          Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 

-          Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

-          Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 15.2.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo  e-mailom   jana.pavlikova@vodarne.eu

 

V OPAČNOM PRÍPADE IM BUDE FAKTUROVANÝ PRIEMER A NÁSLEDNE ZASLANA VÝZVA NA SPRÍSTUPNENIE MERADLA K ODPOČTU.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

S pozdravom a prianím pekného dňa

Ing. Jana Pavliková

referent riadenia odpočtov vodomerov

Východoslovenká vodárenská spoločnosť a.s.

Komenského 1872

075 01  Trebišov

tel: 056/6712 307

e-mail: Jana.Pavlikova@vodarne.eu