Oznam VVaK
icon
 
2023

Oznam VVaK
VVaK oznamuje že od 02.01.2023 do 16.01.2023 budú pracovníci vykonávať mimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného platnej od 01.01.2023.
Preto Vás žiadame, aby ste vyzvali odberateľov k sprístupneniu odberných miest k odpočtu:
- Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru
- Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu
- Uzatvoriť psov
V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 16.1.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, 056/6712111 alebo emailom na:  jana.pavlikova@vodarne.eu