22. marec 2023 - Svetový deň vody
icon
 
2023

22. marec 2023 - Svetový deň vody

RÚVZ so sídlom v Trebišove
bude dňa 22. marca 2023
poskytovať bezplatné orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov
vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových
studní)
Dotazník - „Mám rád vodu“