Odpočet vodomerov
icon
 
2024

Odpočet vodomerov

14. - 15.2.2024
Odpočty vodomerov
v obci 
Plechotice
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov Vás týmto žiada o spoluprácu.

Dňa  14. - 15.2.2024 budeme vykonávať odpočty vodomerov vo vašej obci Plechotice.

Týmto Vás žiadame o informovanie obyvateľov obce – napr. formou obecného rozhlasu,
aby sprístupnili svoje odberne miesta k odpočtu vodomera. Je potrebné:

Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 

  • Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu
  • Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame o nahlásenie stavu vodomera do 18.2.2024 
buď telefonicky na č. t. 056/6712777,
alebo  e-mailom   jana.pavlikova@vodarne.eu

V opačnom prípade bude zadaný na odbernom mieste odhad spotreby.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

S pozdravom a prianím pekného dňa

Ing. Jana Pavliková
referent riadenia odpočtov vodomerov
Východoslovenká vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 1872, 075 01  Trebišov
tel: 056/6712 307
e-mail: Jana.Pavlikova@vodarne.eu