Možnosť očkovania 3. dávkou
icon
 
2021

Možnosť očkovania 3. dávkou

Na základe usmernenia MZ SR spúšťame v NsP Trebišov očkovanie 3.dávkou pre imunokompromitovaných a imusuprimovaných pacientov (onkologickí pacienti, pacienti po transplantácii a pod.) Termín očkovania 3 dávkou bude vždy vo štvrtok, počínajúc 21.10.2021
štvrtok  s registráciou v čase od 09:00 – 11:00
bez registrácie v čase 12:00 - 14:00 na základe písomného odporúčania od lekára v špecializačnom odbore  všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo preukázaním sa SMS správou
podmienky: najskôr 4 týždne po aplikácii 2. dávky vakcíny