ZŠ s MŠ ostane zatvorená
icon
 
2021

ZŠ s MŠ ostane zatvorená

Vážení rodičia,

určite ste pozorne sledovali dianie počas týždňa, keď bolo skoro jasné, že na Slovensku  otvoríme MŠ a školy prvého stupňa ZŠ, teda aj  ZŠ s MŠ Plechotice v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plechotice.
Aj my sme sa chystali na otvorenie, lebo naše detí by to už naozaj potrebovali, chýba im nepochybne sociálny kontakt. Dnešný deň však urobil škrt cez tieto plány. Na odporúčanie RUVZ Trebišov zriaďovateľ Obec Plechotice rozhodol, že od 8.2.2021 prevádzku ZŠ s MŠ Plechotice neotvorí. V spolupráci s vedením  školy sme urobili aj prieskum, aký počet detí by prípadne do školy nastúpil, aby sme sa vedeli čím lepšie a prijateľnejšie pre Vás a Vaše deti rozhodnúť. Dopadlo to tak, že pomer bol cca  1:1 a tak v záujme ochrany zdravia detí, rodičov, starých rodičov  a v neposlednom rade všetkých zamestnancov pokračuje škola v dištančnej forme vyučovania, teda z domu. 

                                                                                                                                                                              Ing. Peter Koščo, starosta obce