Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
icon
 
2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky: Obec Plechotice

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 616
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 96
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 96
Počet platných odovzdaných hlasov 95