Opatrenia proti COVID - 19
icon
 
2020

Opatrenia proti COVID - 19

Obec Plechotice na tomto mieste zverejňuje všetky potrebné informácie na ochranu obyvateľstva pred vírusom COVID-19.  Vyhlášky, opatrenia a doporučenia  Úradu verejného zdravotníctva SR, ostatných kompetentných inštitúcií, ale aj samotnej obce  priebežne dopĺňame.