Osadené mantinely na multifunkčnom ihrisku
icon
 
2020

Osadené mantinely na multifunkčnom ihrisku

Aj keď v súčasnosti prežívame všetci ťažké obdobie a máme tráviť čas v domacom prostredí, veríme že najmä mladšie vekové ročníky poteší správa, že už onedlho budú môcť využívať na plno multifunkčné ihrisko s mantinelmi, ktoré doteraz absentovali. 
Skvalitnili sa nielen podmienky na využívanie ihriska, ale zároveň sa osadením mantinelov zvýši aj bezpečnosť, pretože práve na okrajoch ihriska hrozilo pri súbojoch hráčov ich  zranenie.