Postup pri návrate z cudzích krajín
icon
 
2020

Postup pri návrate z cudzích krajín

V prílohe prinášame čo má urobiť občan pri návrate z cudziny podľa bezpečnosti pre túto krajinu