Vytvorenie účtu
icon
 
2020

Vytvorenie účtu

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trebišove žiada občanov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, prídavok na  dieťa a rodičovský príspevok, aby si ich dali poukázať na bankový  účet.
Stačí vypísať tlačivo žiadosti, ktorý si môžete vyzdvihnúť  na obecnom úrade v papierovej forme, prípadne ho nájdete na našej stránke www.plechotice.sk.  Následne sa doručí Vaša žiadosť na úrad sociálnych vecí a rodiny.