Adaptacna strategia - Zmena klimy KK 2023
icon
 
Úradná tabuľa

Adaptacna strategia - Zmena klimy KK 2023

Adaptačná stratégia
na dôsledky
zmeny klímy
v Košickom kraji