Cyklostratégia KSK 2023
icon
 
Úradná tabuľa

Cyklostratégia KSK 2023

Stratégia rozvoja
cyklistickej dopravy
a cykloturistiky
Košického kraja
2022 – 2027 - 2030