Doručenie informácií verejnou vyhláškou
icon
 
Úradná tabuľa

Doručenie informácií verejnou vyhláškou

V prílohe zverejňujeme formou verejnej vyhlášky, t.j. vyvesením na úradnej tabuli nasledujúce oznámenie.