Finančné pásma pre školské stravovanie
icon
 
Úradná tabuľa

Finančné pásma pre školské stravovanie

V prílohe zverejňujeme finančné pásma pre školské stravovanie. Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo.