Geodetický a kartografický ústav žiada o spoluprácu
icon
 
Úradná tabuľa

Geodetický a kartografický ústav žiada o spoluprácu

Oboznámte sa so základnými informáciami. Vykonávané geodetické činnosti budú pozostávať z kontroly a nasledných úprav na bodoch geodetických základov v katastralnom území našej obce.