Inflačná pomoc
icon
 
Úradná tabuľa

Inflačná pomoc

Dňom 1. júna 2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktoré  reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií.
Cieľom nariadenia je jednorazovo finančne prispieť ustanovenému okruhu fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR na pokrytie zvýšených výdavkov  na bývanie, energie, stravu a pod. poskytnutím dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „inflačná dotácia“) v sume 100 eur.