Návrh záverečného účtu Obce Plechotice za rok 2021
icon
 
Úradná tabuľa

Návrh záverečného účtu Obce Plechotice za rok 2021

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. uverejňujeme v prílohe návrh záverečného účtu našej obce za rok 2021