Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
icon
 
Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

V zmysle zápisnice z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice zverejňujeme navrh VZN, ktoré pojednáva o odpadoch.