Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030
icon
 
Úradná tabuľa

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030

Zverejňujeme v prílohe oznámenie o strategickom dokumente ako  aj informáciu o možnosti konzultácie o tomto dokumente.