Notárska zápisnica
icon
 
Úradná tabuľa

Notárska zápisnica

V prílohe uverejňujeme notársku zápisnicu v zmysle uznesenia OcZ č. 67/2020