Obec Plechotice - zámer
icon
 
Úradná tabuľa

Obec Plechotice - zámer

Obec Plechotice v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj zámer previesť majetok obce formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podrobnejšie infomácie v prílohe.