Oznámenie o začatí územného konania Orange Slovensko a.s.
icon
 
Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania Orange Slovensko a.s.

V prílohe zverejňujeme príslušné oznámenie, ktoré má povahu verejnej vyhlášky