Oznámenie o začatí územného konania 
icon
 
Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania 

V prílohe zverejňujeme predmetné oznámenie.