Petícia za zachovanie nemocnice v Trebišove
icon
 
Úradná tabuľa

Petícia za zachovanie nemocnice v Trebišove

Ministerstvom zdravotníctva navrhovaná transformácia nemocnice znamená postupný zánik jednotlivých oddelení NsP v Trebišove napr. neurológia, chirurgia, onkológia, interné, detské oddelenie, traumatológia, gynekológia, ARO. Preto Vám dávame možnosť zapojiť sa do petície za zachovanie  NsP v Trebišove. Túto petíciu môže podporiť každý občan nad 18 rokov, a to spôsobom podpísania petičného hárku, alebo elektronickou formou. Využite len jednu, Vami zvolenú formu petície. 
Petičné hárky na podpis budú dostupné na Obecnom úrade (v čase úradných hodín) v obecných potravinách (Pošta Partner) a v potravinách Fresh – p. Alena Iľková (v čase otváracích hodín) do 24.09.2021 (piatok). Komu viac vyhovuje elektronická forma, môže využiť link. 
Link na elektronickú formu:  https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-za-zachovanie-regionalnej-urovne-nemocnice-s-poliklinikou-v-trebisove/df4b5cef-98ce-4810-8b2c-4ef272374236 

V prílohe Vám zverejňujeme aj list primátora Trebišova a vzor petičného hárku.