Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027
icon
 
Úradná tabuľa

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027

Podrobnejšie informácie o zverejnenom dokumente nájdete v priložených prílohách. Do dokumentu občania môžu nahliadnúť, či robiť ostatné úkony v zmysle listu v čase úradných hodín na Obecnom úrade Plechotice.