Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027
icon
 
Úradná tabuľa

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027

Zverejňujeme strategický dokument, ktorý má zásadný význam pre usmernenie prípravy, plánovania a realizácie vodovodov a kanalizácií v Košickom kraji na roky 2021 - 2027.