Právo voliť a právo byť volený
icon
 
Úradná tabuľa

Právo voliť a právo byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022
V súvislosti s týmto aktom prinášame v prílohe informácie o o podmienkach práva voliť a práva byť volený,  a to osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.