Pre vlastníkov chovov ošípaných
icon
 
Úradná tabuľa

Pre vlastníkov chovov ošípaných

V prílohe sú uvedené opatrenia na tlmenie afrického moru ošípaných. V súvislosti s plnením opatrení žiadame chovateľov ošípaných, okrem tých, ktorým opatrenie bolo doručené osobne, aby v termíne do 30. augusta nahlásili na obecný úrad Plechotice, že chovajú ošípane a aktuálny  počet kusov ošípaných. Urobte tak prednostne e-mailom: ocu@plechotice.sk ,

                           
kde uvediete: meno a priezvisko chovateľa, adresu a počet kusov ošípaných  ,    ak nemáte možnosť oznámiť e-mailom,                          volajte na tel. číslo 0910424118