Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026
icon
 
Úradná tabuľa

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

V prílohách Vám zverejňujeme príslušné materiály. Do materiálov  možno nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Plechotice počas pracovných dní v čase úradných hodín.