Referendum 2023
icon
 
Úradná tabuľa

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Podrobnejšie informácie máte zverejnené v prílohách.