Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
icon
 
Úradná tabuľa

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

RVPS Trebišov nariaďuje právnickým a fyzickým osobám niektorých  obcí  a miest vykonať opatrenia