Integrovaná územná stratégia <br />Košického kraja <br />2022-2030
icon
 
Úradná tabuľa

Integrovaná územná stratégia
Košického kraja
2022-2030

Oznámenia o strategickom dokumente.