Program hospodárskeho rozvoja <br />a sociálneho rozvoja <br />Košického samosprávneho kraja <br />na roky 2023-2027 <br />(s výhľadom do roku 2030)
icon
 
Úradná tabuľa

Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja
na roky 2023-2027
(s výhľadom do roku 2030)

 Oznámenia o strategickom dokumente.